รายละเอียดบริษัท

บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสีชั้นนำในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2512 ณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสีทาอาคาร สีอุตสาหกรรมหนัก และสีอุตสาหกรรมทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ดีเอนที" DNT โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ลงทุนฝ่ายไทยคือ บริษัท แม็กซิม โฮลดิ้ง จำกัด และผู้ลงทุนญี่ปุ่น คือ ไดนิปปอน โทเรียว จำกัด และบริษัทโอเวลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงทำให้ บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จำกัด ได้รับการถ่ายทอดมาตรฐานการผลิตครอบคลุมทุกด้านทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยจากบริษัท ไดนิปปอน โทเรียว จำกัด

ต่อมา เมื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในไทย ได้เติบโตจนกลายเป็นฐานการผลิตใหญ่ ในภูมิภาคเอเชีย บริษัทจึงอยากขยายกำลังการผลิต โดยก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2539 ณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อมุ่งเน้นในการผลิตสีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะ และในปี 2552 บริษัทได้ย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดสมุทรปราการมาอยู่ที่เดียว กันที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสะดวกต่อการขยายกำลังการผลิตและการบริการ อีกทั้งยังมีการขยายโรงงานในพื้นที่เดียวกัน เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตในปี 2555 เพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้าที่มีปริมาณสูงขึ้นในประเทศและต่างประเทศ