ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์สีสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

สีอุตสาหกรรมคุณภาพสูงปราศจากมลภาวะ จากสารโลหะหนักไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Industrial coating

ผลิตภัณฑ์สีสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

เนื่องจากสีดีเอนทีได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยผ่านทางอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆอาทิเช่นบันไดเลื่อน ลิฟท์ มอเตอร์ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตรและท่อเหล็ก ข้อต่อเป็นต้น หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือนเช่นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นกระติกน้ำเป็นต้น ดีเอนที จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ต่อผู้บริโภค

โดยการค้นคว้าและคัดสรรวัตถุดิบที่ปราศจากมลภาวะ ไม่มีสารโลหะหนักผ่านกระบวนการผลิตที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตภัณฑ์สี ผลิตภัณฑ์สี สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปจึงเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ พร้อมทั้งยังมีบริการดูแลให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาจากเจ้าหน้าที่เทคนิคอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับการยอมรับทางอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ

- Primer coat
- Top coat
PRIMER COAT
GRAPHITE PRIMER Phenolic modied alkyd primer coating for leaf spring
KU PRIMER Phenolic modied alkyd primer coating
MS PRIMER Phenolic modied alkyd primer coating
DELICON #240 Thermosetting alkyd melamine primer coating for steel
EPO #800 Thermosetting epoxy primer coating
EPONICS #3100 2-pack epoxy polyamide coating
COSMOREX #1000 1-pack modified epoxy primer coating
ZETTAR Zinc rich epoxy primer
NEOMORI PRIMER 2-pack epoxy polyurethane primer coating
V-PET Powder coating
PRIMIGHT 2-pack etching primer
TOP COAT
ACLOSE #6000 Thermosetting acrylic melamine coating for metal for general industrial
AC-SUS Thermosetting acrylic melamine coating for metal for food grade
ACLOSE #6100 Thermosetting acrylic melamine high solid coating for steel
ACLOSE #6200 Thermosetting acrylic melamine coating for steel for fuel tank
CHASSIS Phenolic modified Alkyd coating for steel
DELICON #300 Thermosetting alkyd melamine coating for steel for general industrial
DELICON #500 Thermosetting alkyd melamine coating for steel for auto part
DELICON #700 Thermosetting alkyd melamine coating for steel with good chemical resistance
DNT QD-A ENAMEL Thermoplastic acrylic coating for steel
EPONICS #20 2-pack epoxy polyamide coating for steel
DNT ACRYLIC LACQUER Acrylic nitrocellulose lacquer for steel
PYROSIN Silicone heat resistance coating
V-TOP 2-pack polyurethane coating for metal
EMALON #100 Water soluble Alkyd melamine coating for steel
EMALON #760 Water soluble Alkyd modified coating for steel
TMA SUPER Water soluble epoxy coating
TECHNON Water soluble acrylic alkyd coating for steel
V-NITTO Polyester PCM coating
V-SHINE 2-pack polyurethane coating
HYMEL Medium oil alkyd coating for steel
ATC ENAMEL Anti-corrosive medium oil alkyd coating for steel
ZINC ENAMEL Anti-corrosive short oil alkyd coating for steel
ZINCLITE TYPE 6-100 Phenolic medified alkyd coating for steel