ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์สีสำหรับอุตสาหกรรมหนัก

ป้องกัน พื้นผิวและโครงสร้างขนาดใหญ่จากสภาวะแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Heavy Duty coating

ผลิตภัณฑ์สีสำหรับอุตสาหกรรมหนัก

ผลิตภัณฑ์สีสำหรับอุตสาหกรรมหนักของดีเอนที ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สีที่ทำหน้าที่ปกป้องพื้นผิว ในโครงสร้างขนาดใหญ่จากการกัดกร่อนจากสนิม หรือสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ ใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภทต่างๆอาทิเช่น โรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมัน  ถังเก็บน้ำมัน โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์งานโครงสร้างสะพาน ทางด่วนและอาคารต่างๆเป็นต้น

- Primer Coat
- Intermediate Coat
- Top Coat

HEAVY DUTY COATING

PRODUCT LISTS DESCRIPTION
PRIMER COAT DESCRIPTION
ZETTAR EP-2 HB 2-pack high build zinc rich epoxy primer
ZETTAR OL-HB 2-pack high build inorganic zinc rich primer
EPOALL 2-pack epoxy primer for powertool cleaning surface
EPONICS #20 UNDERCOAT 2-pack high build epoxy primer
EPONICS #90 UNDERCOAT-R 2-pack epoxy primer for galvanized steel
EPONICS ZP 2-pack zinc phosphate epoxy primer
GREEN SUBOID UNDERCOAT QD Zinc phosphate modified alkyd primer
ZP PRIMER QD Zinc phosphate modified short oil alkyd primer
INTERMEDIATE COAT
EPONICS MIO 2-pack epoxy micaceous iron oxide coating
TAIKO MARINE INTERMEDIATE COAT Long oil alkyd coating
TOP COAT
V-TOP 2-pack polyurethane coating
V-TOP HB 2-pack high-build polyurethane coating
EPONICS #20 TOP COAT 2-pack high-build epoxy coating
TAIKO MARINE TOP COAT Long oil alkyd coating
SILVER TOP Oil modified aluminium coating
PYROSIN Silicone heat resistance coating