มาตรฐาน

ด้วยการปลูกฝังสำนึกในคุณภาพทุกขั้นตอน ในระบบการจัดการเริ่มจากการพัฒนาสินค้า ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบให้แก่ลูกค้า บริษัท ไทยดีเอนที จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ ตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ISO 9001 ISO IATF 16949 มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001นโยบายคุณภาพ

• เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

• บริการที่คุณภาพ

• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯจะดำเนินการปรับปรุงบริการของเราอย่างจริงจังและไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ตอบสนองได้ตามหรือเกินความคาดหมายของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเราเอง

บริการที่มีคุณภาพ

บรษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ การส่งมอบ และการแก้ปัญหา

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและ IEAT ในการประหยัดพลังงานและทรัพพยากรธรรมชาติอื่นๆ

และรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมให้ปลอดภัยจากผลกระทบของผลิตภัณฑ์และกระบวนการของบริษัทฯ